ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398                                               

Al-Biqai

Al-Biqai yang memiliki nama lengkap Ibrahim bin Umar bin Hasan ar-Ribat bin Ali bin Abi Bakar asy-Syafii al-Biqai adalah ahli tafsir pertama yang berhasil menemukan metode keserasian ayat demi ayat bahkan kata demi kata dalam Al-Quran. Al-Biqai l ...

                                               

Al-Biruni

Abu Raihan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi dan guru, yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. ...

                                               

Al-Fadhl bin al-Abbas

Al-Fadhl bin al-Abbas lahir 614 M dan wafat 639 M/ 18 H adalah sepupu dan Sahabat Nabi Muhammad. Ia juga saudara dari Abdullah bin Abbas dan ia meninggal di Suriah akibat wabah Amwas pada 18 H pada masa Khalifah Umar bin Khathab.

                                               

Al-Farabi

Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi singkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abū Nasir al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad ...

                                               

Al-Farazdaq

Hammam bin Ghalib Abu Firas, biasa dikenal sebagai al-Farazdaq adalah seorang penyair Arab. Ia lahir di Kadhima sekarang Kuwait dan tinggal di Basra. Ia adalah anggota Darim, salah satu divisi paling terhormat di Bani Tamim, dan ibunya berasal da ...

                                               

Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafii adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar ...

                                               

Al-Hadi

Abu Muhammad, Musa bin Al-Mahdi al-Hadi adalah Khalifah Bani Abbasiyah yang menggantikan ayahnya Al-Mahdi dan memerintah antara tahun 785 sampai kematiannya pada 786. Al-Hadi merupakan putra sulung Al-Mahdi, seperti ayahnya ia sangat terbuka kepa ...

                                               

Al-Hakam bin Abi Al-Ash

Al-Hakam bin Abi al-`ash bin Umayyah adalah ayah dari Khalifah Umayyah, Marwan I, dan paman dari Utsman. Ia adalah seorang Sahabat Nabi.

                                               

Al-Hakam I

Al-Hakam bin Hisyam adalah Amir Keamiran Kordoba yang berkuasa sejak 796 sampai 822 di Al-Andalus. Al-Hakam adalah anak kedua dari Hisyam I, kakaknya telah meninggal ketika masih muda. Ketika dia berkuasa, ia ditantang oleh pamannya Sulaiman dan ...

                                               

Al-Hakim Biamrillah

Abū ʿAlī Mansūr yang lebih dikenal dengan gelar regnal Al-Hakim Biamrillah, adalah khalifah Fatimiyah keenam dan imam Ismaili ke-16. Al-Hakim adalah seorang figur terkenal dalam sejumlah mazhab Syiah Ismaili, seperti 15 juta Nizari di seluruh dun ...

                                               

Al-Hakim I (Kairo)

Ketika Baghdad diserang oleh Hulaghu, ia berhasil meloloskan diri dan mendapat perlindungan dari Bani Khafajah yang dipimpin Husain bin Falah. Setelah beberapa lama tinggal bersama kabilah itu ia berangkat menuju Damaskus. Untuk beberapa lama ia ...

                                               

Al-Hasan bin Shafi

Abu Nizar al-Hasan bin Abi al-Hasan Shafi bin Abdullah bin Nizar bin Abi al-Hasan an-Nahwi atau lebih dikenal dengan Al-Hasan bin Shafi atau Malik an-Nuhat adalah seorang ulama dibidang Nahwu.

                                               

Al-Hurr bin Abdurrahman ats-Tsaqafi

Al-Hurr bin ʿAbdurrahman ats-Tsaqafi adalah seorang wali Umayyah pada awal kekuasaan Islam di Al-Andalus, berkuasa pada 716-718. Ia merupakan pengganti ketiga dari Musa bin Nushair, wali Ifriqiya yang memerintahkan penaklukan Spanyol dari bangsa ...

                                               

Al-Hushain bin al-Harits

Al-Hushain bin al-Harits bin al-Muththalib bin Abdi-Manaf bin Qushai adalah seorang sahabat Nabi Muhammad. Dia adalah saudara kandung Ubaidah bin al-Harits dan Ath-Thufail bin al-Harits. Mereka bertiga ikut serta di pasukan muslim dalam Perang Ba ...

                                               

Al-Jawab as Sahih li man Baddala Din al-Masih

Al-Jawab as Sahih li man Baddala Din al-Masih adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk memberi kritik terhadap ajaran-ajaran Kristen. Di dalam edisi bahasa Arab, buku ini berisi lebih dari 1400 halaman. Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah at ...

                                               

Al-Jazari

Abū al-Iz Ibn Ismāīl ibn al-Razāz al-Jazarī adalah seorang Ilmuwan dari Al-Jazira, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Dia adalah penulis Kitáb fí marifat al-hiyal al-handasiyya tahun 1206, di mana dia menjelaskan lima puluh peralatan ...

                                               

Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi

Abu Abdirrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amru bin Tamim al-Farahidi al-Azadi al-Yahmadi atau lebih dikenal dengan Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi adalah seorang ulama dibidang bahasa Arab, sastra Arab, dan juga penemu ilmu persajakan Arab, yang ia ...

                                               

Al-Khathib al-Baghdadi

Abu Bakr Ahmad bin `Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Shafi`i, lebih dikenal sebagai al-Khatib al-Baghdadi, adalah seorang ulama Sunni ahli hadis dan sejarawan.

                                               

Al-Kindi

Abu Yūsuf Yaqūb ibn Ishāq as-Sabbāh al-Kindī, dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam baha ...

                                               

Al-Kisai

Abu al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz al-Kisai, atau lebih dikenal sebagai Al-Kisai adalah seorang ulama dibidang Qiraat al-Quran, Imam Qiraat Ketujuh dari Imam Qiraat Tujuh dan merupakan salah satu pendiri madrasah nahwu ...

                                               

Al-Lalikai

Abul Qasim Hibatallah al-Lalakai dikenal sebagai Imam Al-Lalikai adalah seorang ahli haits, hafizh, mufti, dan imam ahlus sunnah dari mazhab Syafii di kota Baghdad pada awal abad ke 5 Hijriah. Namanya adalah Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin ...

                                               

Al-Mahdi

Muhammad bin Mansur al-Mahdi adalah khalifah ketiga Bani Abbasiyah. Ia menggantikan ayahnya al-Mansur. Al-Mahdi, yang namanya berarti "Pemimpin yang Baik" atau "Penebus", diangkat sebagai kholifah saat ayahnya di akhir hidupnya. Masa pemerintahan ...

                                               

Al-Mansur

Artikel ini tentang Khalifah Bani Abbasiyah Al Mansur dari Baghdad. Ada pula artikel jenderal dan negarawan muslim Spanyol Al Mansur. Mereka berdua dikenal sebagai Almanzor di Barat. Abu Jafar Abdullah bin Muhammad Al Mansur merupakan Khalifah ke ...

                                               

Al-Mansur Nasir al-Din Muhammad

Al-Mansur Nasir al-Din Muhammad adalah yang Sultan Ayyubiyah ketiga dari Mesir, yang memerintah pada tahun 1198-1200.

                                               

Al-Masudi

Al-Masudi dan Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Masudi adalah ahli sejarah dan ahli geografi yang lahir di Baghdad, Iraq menjelang akhir abad ke-9M. Menurut buku ber­judul Al-Mas’udi and His World, al-Mas’udi dilahirkan pada tahun 283H at ...

                                               

Al-Mizzi

Yusuf al-Mizzi yaitu Al-Hafizh Abu al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi ialah seorang ulama sunni dari Syam, di wilayah Suriah saat ini. Ia lahir di kota Al-Mazzah kemudian besar dan menetap di Damaskus. Ia wafat pada tahun 1342 M ...

                                               

Al-Mutadhid

Al-Mutadhid Billah adalah Khalifah Bani Abbasiyah Baghdad dari 892 hingga 902. Sebelum ia iangkat sebagai khalifah, ia sudah memiliki kekuasaan tinggi, dan berlanjut sebagai khalifah ia sanggup mengatur pemerintahan. Mesir kembali ke pangkuan khi ...

                                               

Al-Mutadhid II

Abu Bakar al-Mutadhid Billah bin al-Mustakfi Billah atau lebih dikenal dengan Abu Bakar atau Abu Fatah dan memiliki gelar Al-Mutadhid II adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1352-1362.

                                               

Al-Mutadhid III

Abu al-Fath Dawud al-Mutadhid Billah bin al-Mutawakkil Alallah adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1414-1441.

                                               

Al-Mutamid

Artikel ini mengenai Khalifah al-Mutamid dari Baghdad. Untuk penyair Al-Andalus yang juga sultan Banu Abbadi, silakan lihat Muhammad bin Abbad al-Mutamid Abul Abbas Ahmad Al-Mutamid Alallah adalah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah a ...

                                               

Al-Mutashim Billah

Abu Ishaq al-Mutasim bin Harun ialah Khalifah Bani Abbasiyah. Ia menggantikan kerabatnya al-Mamun. Ghilman tunggal: ghulam diperkenalkan di negeri khilafah selama masa al-Mutasim. Ghilman ialah prajurit budak yang diambil sebagai anak-anak dari d ...

                                               

Al-Mutazz

Al-Mutazz adalah gelar untuk khalifah Abbasiyah yang memerintah antara 866-869. Naik tahta atas bantuan orang Turki, ia terbukti tepat sebagai murid orang Turki. Ia dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang saling cemburu satu sama lain: Di Samarra ...

                                               

Al-Muazzam

Al-Muazzam Isa Syarafuddin adalah seorang sultan Ayyubiyah yang memerintah Damaskus antara tahun 1218-1227. Sebagai putra pertama dari Sultan Al-Adil I sekaligus kemenakan Shalahuddin Al-Ayyubi pendiri dinasti ini, Al-Muazzam oleh ayahnya telah t ...

                                               

Al-Muazzam Turanshah

Turanshah beralih kesini. Untuk saudara Saladin, lihat Turan-Shah Turanshah, juga Turan Shah) adalah seorang penguasa Kurdi Mesir, seorang putra dari Sultan As-Salih Ayyub. Seorang anggota dari Dinasti Ayyubiyah, ia menjadi Sultan Mesir untuk per ...

                                               

Al-Mubarrad

Abu al-Abbas Muhammad bin Yazid bin Abdu al-Akbar atau lebih dikenal dengan Al-Mubarrad adalah seorang ulama besar dibidang nahwu, bahasa Arab, syair, balaghah dan kritik pada zamannya. Ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah abad ke-3 Hijriah ...

                                               

Al-Muktafi

Al-Muktafi adalah khalifah ke-17 Bani Abbasiyah. Abu Muhammad Ali bin al-Mutadhid al-Muktafi adalah anak al-Mutadhid 892-902 dengan seorang budak Turki. Dengan pimpinan ar Raqqah saat kematian ayahandanya, ia kembali ke ibu kota, di mana ia dikag ...

                                               

Al-Mundziri

Zakiyyuddin Abdul Adhim bin Abdul-Qawiy bin Abdullah bin Salamah Abu Muhammad Al-Mundziri, atau lebih dikenal dengan Al Mundziri adalah seorang hafidh besar, yang berasal dari Damaskus, tetapi dilahirkan dan wafat di Mesir. Ia dilahirkan pada tah ...

                                               

Al-Muntashir

Al-Muntashir ialah khalifah Abbasiyah di Baghdad dari 861 hingga 862. Al-Muntashir naik secara mulus ke tahta kekholifahan pada 861 dengan dukungan faksi Turki setelah pembunuhan ayahandanya oleh seorang perwira Turki. Al-Muntashir terlibat dalam ...

                                               

Al-Muqtadir

Al-Muqtadir adalah khalifah ke-18 Abbasiyah. Setelah khalifah sebelumnya, al-Muktafi, dikurung selama beberapa bulan di kamarnya, terjadi intrik yang menyangkut masa depan khilafah. Dari 2 calon, adinda al-Muktafi yang disukai khalifah dan keturu ...

                                               

Al-Muqtafi

Al-Muqtafi Liamrillah bergelar Abu Abdullah dengan nama asli Muhammad bin al-Mustazhir adalah khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1136 hingga 1160. Dia dilahirkan pada tanggal 22 Rabiul awal 489 H atau 20 Maret 1096, dari seorang ibu yang ber ...

                                               

Al-Mustain

Al-Mustain adalah khalifah Abbasiyah dari tahun 862 hingga 866. Setelah mangkatnya pendahulunya al-Muntashir, para tetua Turki membentuk dewan untuk menentukan penggantinya: bukan al-Mutazz, ataupun saudaranya yang lain; sehingga mereka memilih a ...

                                               

Al-Mustashim

Al-Mustashim Billah bergelar Abu Ahmad dan bernama lengkap Abdullah bin al-Mustanshir Billah adalah khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad; dia berkuasa dari 1242 hingga 1258. Dilahirkan pada tahun 609 H / 1213, beribukan seorang mantan buda ...

                                               

Al-Mustadhi

Al-Mustadhi Liamrillah bergelar Abu Muhammad dengan nama asli al-Hasan bin al-Mustanjid Billah adalah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1170 hingga 1180. Seperti pendahulunya, ia terus menduduki kedudukan yang kurang lebih independen dengan ...

                                               

Al-Mustakfi

Al-Mustakfi bergelar Abu al-Qasim, dengan nama asli Abdullah bin al-Muktafi bin al-Mutadhid merupakan Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari tahun 944 sampai 946. Dia diangkat oleh Tuzun, seorang jenderal Turki yang menurunkan dan membutakan kha ...

                                               

Al-Mustakfi II

Abu ar-Rabi Sulaiman al-Mustakfi Billah bin al-Hakim Biamrillah atau lebih dikenal dengan Al-Mustakfi II adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1302-1340. Khalifah yang telah mempelajari beberapa ilmu ini dilantik menjadi kh ...

                                               

Al-Mustakfi III

Abu ar-Rabi Sulaiman al-Mustakfi Billah bin al-Mutawakkil Alallah adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1441-1451. Ia dilantik menjadi khalifah atas wasiat saudara kandungnya."

                                               

Al-Mustamsik

Al-Mustamsik Billah adalah salah seorang Khalifah Daulah Abbasiyyah di Kairo Mesir yang memerintah dari tahun 903 H/ 1497 M - 921 H/ 1516 M serta meninggal pada tahun 927 H/ 1521 M.

                                               

Al-Mustanjid

Al-Mustanjid bergelar Abu al-Muzhaffar dengan nama asli Yusuf bin al-Muqtafi adalah khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1160 hingga 1170. Dia dilahirkan pada tahun 508 H / 1115, dari seorang ibu yang mantan budak berasal dari Karji bernama Th ...

                                               

Al-Mustanjid II

Abu al-Mahasin Yusuf al-Mustanjid Billah bin al-Mutawakkil Alallah adalah seorang Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1455-1479.

                                               

Al-Mustanshir

Untuk sultan ke-8 Fatimiyah, lihat Maad al-Mustanshir Billah. Al-Mustanshir adalah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1226 hingga 1242. Ia adalah putera Azh-Zhahir bi Amrillah dan cucu dari An-Nashir. Sedikit yang bisa diceritakan tentangnya ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →